Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán 2018 - TH Nguyễn Viết Xuân

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2017 - 2018 trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2018 - TH Nguyễn Viết Xuân

De thi giua ki 2 lop 5 mon Toan 2018 - TH Nguyen Viet Xuan

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2018 - TH Nguyễn Viết Xuân

Phần I. Trắc nghiệm( 4đ) Mỗi câu khoanh đúng được 0,5 điểm

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Đáp án

 

D

A

C

D

D

A

B

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Phần II. Tự luận:

Bài 9 ( 2 đ): Đặt tính và tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm

a)      39 phút 36 giây       b) 20 ngày 21 giờ    c)  2 năm 2 tháng          d) 24 giờ 3 phút

Bài 10 ( 1 đ): Làm đúng mỗi câu được 0,5 điểm

a)        y x 4,5 = 55,8                                     b) y : 2,5 = 25,42

          y = 55,8 : 4,5                                        y   = 25,42 x 2,5

          y = 12,4                                                y  = 63,55

Bài 11 ( 2 đ):  Bài giải

                         Diện tích xung quanh lớp học là:

                            ( 10 + 6) x 2 x 5 = 160 ( m2)                  0,5đ

                         Diện tích trần nhà là:

                              10 x 6 = 60 ( m2)                                  0,5 đ         

                         Diện tích cần quát vôi là:

                            ( 160 + 60) – 7,8 = 212,2( m2)                0,75đ

                                                   Đáp số: 212,2 m2             0,25 đ

Bài 12 ( 1 đ):       

   13,25 : 0,5 + 13,25 : 0,25 + 13,25 : 0,125

  =    13,25 x 2  +  13,25 x 4    + 13,25 x 8                       (  0,5 đ)

 =             13,25 x ( 2 + 4+8)

=              13,25 x 14                                                                0,5 đ

=                   185,5    

Theo TTHN


Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán 2018 - TH Nguyễn Viết Xuân

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247