Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán 2019 - TH Tài Văn 2

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2018 - 2019 trường tiểu học Tài Văn 2 có đáp án cụ thể như sau:

Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán 2019 - TH Tài Văn 2

Câu 3.  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:              (1 điểm) 

          Hãy cho biết hình hộp chữ nhật có sáu mặt, . . . . đỉnh và . . . . . cạnh. 

          A. tám và mười hai.                       B. mười hai và tám                 

          C. hai và chín                                       D. sáu và tám

Câu 4. (1điểm) Điền chữ thích hợp vào chỗ chấm:               (1 điểm)  

Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với . . . . . . . . . . . . . . . . . . rồi nhân với . . . . . .

Câu 5.  Tìm X:   (1điểm) 

        a.    X  - 4,03 = 5,94                                    b.  X  + 13,7 =  59,8

De thi giua ki 2 lop 5 mon Toan 2019 - TH Tai Van 2

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán 2019 - TH Tài Văn 2

De thi giua ki 2 lop 5 mon Toan 2019 - TH Tai Van 2

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán 2019 - TH Tài Văn 2

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247