Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán 2019 - TH Trường Xuân 1

Tham khảo đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Trường Xuân 1 có đáp án chi tiết năm 2019.

Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán 2019 - TH Trường Xuân 1

De thi giua ki 2 lop 5 mon Toan 2019 - TH Truong Xuan 1

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán 2019 - TH Trường Xuân 1

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Ý đúng

A

B

D

D

A

B

C

Điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

0,5 điểm

1 điểm

Câu 8: Tìm x: (1điểm)

x + 15,5 = 35,5

x = 35,5 – 15,5

x = 20

Câu 9: Tính: (2điểm)

a) 6 giờ 32 phút + 3 giờ 5 phút                            

 

b) 33 phút 35 giây - 25 phút 22 giây

= 9 giờ 37 phút

 

= 8 phút 13 giây

c) 5 phút 6 giây  5 = 25 phút 30 giây

 

d) 30 phút 15 giây : 5 = 6 phút 3 giây

Câu 10: (1 điểm) Một hình thang có đáy lớn 120dm, đáy bé 80dm, chiều cao 40dm. Tính diện tích hình thang đó.

Bài giải:

Diện tích hình thang là:

(120 + 80) x 40 : 2 = 4000 (dm2)

Đáp số: 4000 dm2

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán 2019 - TH Trường Xuân 1

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247