Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán TH Bình Hòa Phước A 2019

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Bình Hòa Phước A năm học 2018 - 2019 có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán TH Bình Hòa Phước A 2019

Câu 4. (0,5 điểm) Có ba quả dưa cân nặng lần lượt là 1,7kg; 1,9kg; 2,1kg. Trung bình mỗi quả cân nặng là:

         A.1,7 kg                   B.2,1 kg                        C.1 kg                      D.1,9kg

Câu 5. (1 điểm) Một hình lập phương có thể tích 1000 dm3 thì hình lập phương đó có diện tích toàn phần là:

A. 100 dm2               B. 400dm2                      C.600dm2                 D. 200dm2


De thi giua ki 2 lop 5 mon Toan TH Binh Hoa Phuoc A 2019

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán TH Bình Hòa Phước A 2019

De thi giua ki 2 lop 5 mon Toan TH Binh Hoa Phuoc A 2019

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán TH Bình Hòa Phước A 2019

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247