Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán TH Kim Đồng 2018

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2017 - 2018 trường tiểu học Kim Đồng gồm có 2 phần trắc nghiệm và tự luận cụ thể như sau:

Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán TH Kim Đồng 2018

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Phân số  viết dưới dạng số thập phân là :

      A. 62,5            B. 6,25                              C. 0,625                       D. 0,0625   

 Câu 2: Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 3 m3 76 dm= ......... m3  là :

      A. 3,76                   B. 3,760                      C. 37,6                            D. 3,076

Câu 3: Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 1 giờ 25 phút = ........phút là:

  1. 85                         B. 125                       C. 49                           D. 1,25

Câu 4: Thể tích hình lập phương có cạnh 2,1 cm là:

    A. 4,41 cm       B. 44,1 cm                     C. 9,261 cm                D. 92,61 cm3

Câu 5: Diện tích hình tròn có đường kính d = 5dm  là:

   A. 78,5 dm2             B. 196,25 dm2                C. 7,85 dm2                 D. 19,625 dm2

Câu 6: Một hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 26cm và 64cm . Chiều cao hình thang 30 cm  thì diện tích hình thang là:

  A. 2700cm                 B. 2700cm2              C. 1350cm                  D. 1350cm2

Câu 7: Một lớp học có 30 học sinh, trong đó có 12 bạn nữ. Hỏi số bạn nữ chiếm bao nhiêu phần trăm so với số học sinh cả lớp ?     

   A. 40%            B. 60%               C. 25%                 D. 125%                     

Câu 8: Một hình tam giác có diện tích 600cm2, độ dài đáy 40cm. Chiều cao của tam giác là:

   A.15cm                        B.30cm                      C.30                                 D.15

PHẦN II: TỰ LUẬN

 Bài 1:  Đặt tính rồi tính:

a)     17phút 21giây +  22 phút 15 giây                          b) 25 ngày 6 giờ - 4 ngày 9 giờ  

c)    17 năm 6 tháng – 15 năm 4 tháng                         d) 16 giờ 21 phút + 7 giờ 42 phút

Bài 2: Tìm y:

a)     y  x  4,5 = 55,8                                          b)   y : 2,5 = 25,42

Bài 3: Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10m , chiều rộng 6m , chiều cao 5m . Người ta quét vôi bên trong bốn bức tường xung quanh phòng học và trần nhà . Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông , biết tổng diện tích các cửa là 7,8 m2 .

Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

                     13,25 : 0,5  + 13,25 : 0,25  +  13,25: 0,125

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán TH Kim Đồng 2018

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247