Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán - TH Số 3 Hương Toàn 2019

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 trường tiểu học số 3 Hương Toàn, Hương Trà có đáp án năm học 2018 - 2019.

Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán - TH Số 3 Hương Toàn 2019

De thi giua ki 2 lop 5 mon Toan - TH So 3 Huong Toan 2019

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán - TH Số 3 Hương Toàn 2019

I.Phần trắc nghiệm: (6đ)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Ý đúng

C

D

B

D

A

B

A

A

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

1 điểm

II. Phần tự luận: (4đ) : 

Câu 1: Tính: (2 điểm)

a) 4 giờ 13 phút + 5 giờ 36 phút

= 9 giờ 49 phút

b) 54 phút 39 giây - 26 phút 24 giây

= 28 phút 15 giây

c) 23,4 x 4,2

= 98,28

d) 196,08 : 43

= 4,56

Câu 2: (2 điểm) Một người làm một cái bể cá hình hộp chữ nhật bằng kính (không có nắp), chiều dài 1,2m; chiều rộng 0,8m; chiều cao 0,6m.

a/ Tính diện tích kính để làm bể?

b/ Tính thể tích của bể

Bài giải:

Diện tích xung quanh của bể cá là: (1,2 + 0,8) x 2 x 0,6 = 2,4 (m2) (0,5 đ)

Diện tích đáy bể là: 1,2 x 0,8 = 0,96 (m2) (0,5 đ)

Diện tích kính để làm bể cá là: 2,4 + 0,96 = 3,36 (m2). (0,5 đ)

Thể tích của bể cá đó là: 1,2 x 0,8 x 0,6 = 0,576 (m3).

Đáp số: a/ 3,36 m2 (0,5 đ)

b/ 0,576 m3.

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán - TH Số 3 Hương Toàn 2019

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247