Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán 2019 - THCS Tiên Hiệp

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2018 - 2019 trường THCS Tiên Hiệp có đáp án được cập nhật dưới đây.

Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán 2019 - THCS Tiên Hiệp

Câu 10: Đơn thức nào đồng dạng với đơn thức  - 5xy3

                   A.  - 5x3y                  B. 5 x2y              C. - 2x2y3             D. y3x

Câu 11: Giá trị của biểu thức :  -x5y + x2y + x5y tại x = -1; y = 1 là:

                   A. -2                     B. -1                     C. 1                      D. 2

Câu 12: Bậc của đa thức x5 – y4 + x3y3 -1 – x3 là:

                   A. 3                      B. 4                      C. 5                      D. 6

De thi giua ki 2 lop 7 mon Toan 2019 - THCS Tien Hiep

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán 2019 - THCS Tiên Hiệp

I. TRẮC NGHIỆM : (3 điểm,  mỗi câu đúng 0,25 điểm)

1. Mã đề 01                                            

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

B

B

A

C

A

B

D

B

A

D

C

D

De thi giua ki 2 lop 7 mon Toan 2019 - THCS Tien Hiep

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán 2019 - THCS Tiên Hiệp

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!