Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán - THCS Cao Mại 2017

Đề khảo sát chất lượng giữa kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Cao Mại, Lâm Thao năm học 2016 - 2017 có đáp án chi tiết.

Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán - THCS Cao Mại 2017

Câu 7) Cho tam giác ABC có: AB = 2cm; BC = 4cm; AC = 5cm. Thì:

      A. góc A lớn hơn góc B                       B. góc B nhỏ hơn góc C             

      C. góc A nhỏ hơn góc C                         D. góc B lớn hơn góc C

Câu 8) Cho tam giác ABC cân tại A, góc A = 300. Trên nửa mặt phẳng bờ AB có chứa C

vẽ tia Bx ⊥ BA. Trên tia Bx lấy điểm N sao cho BN = BA. Số đo góc BCN là :

A. 900                            B. 1200                 C. 1500                 D. 1800

Câu 3- (2 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 9cm, BC = 15cm.

a)     Tính độ dài cạnh AC và so sánh các góc của tam giác ABC.

b)    Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng BD.

Chứng minh tam giác BCD cân.

De thi giua ki 2 lop 7 mon Toan - THCS Cao Mai 2017

Đáp án đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán - THCS Cao Mại 2017

De thi giua ki 2 lop 7 mon Toan - THCS Cao Mai 2017

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán - THCS Cao Mại 2017

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!