Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán THCS Nguyễn Công Trứ 2018

Dưới đây là đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Nguyễn Công Trứ năm học 2017 - 2018.

Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán THCS Nguyễn Công Trứ 2018

a) Thu gọn đơn thức A và B. Chỉ rõ hệ số, phần biến và bậc của đơn thức A, B sau khi thu gọn

b) Tìm đơn thức C biết rằng C = A.B

c) Tính giá trị của đơn thức C tại x = 1; y = 2; z = -1

De thi giua ki 2 lop 7 mon Toan THCS Nguyen Cong Tru 2018

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 7 môn Toán THCS Nguyễn Công Trứ 2018

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!