Đề thi giữa kì 2 lớp 8 môn Hóa 2022 - THCS Long Hòa (Có đáp án)

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa lớp 8 năm học 2021 - 2022 có đáp án trường THCS Long Hòa, Dầu Tiếng.

Đề thi giữa kì 2 lớp 8 môn Hóa 2022 - THCS Long Hòa

Câu 7: Cho biết các nhóm chất sau nhóm nào là oxit axit ?

A. Cu2O , NO , PbO.   B. P2O5 , ZnO , SO2

C. CO2 , SO , N2O5.    D. NO , CO2 , Ag2O.                 

Câu 8:  Dùng 4 mol khí hidro để khử oxit sắt từ (Fe3O4)  thì số gam sắt thu được sau phản ứng là:

    A.  56 gam        B.  168 gam       C.  112 gam              D. 224 gam

(cho biết Fe=56, O=16)

De thi giua ki 2 lop 8 mon Hoa 2022 - THCS Long Hoa (Co dap an)

De thi giua ki 2 lop 8 mon Hoa 2022 - THCS Long Hoa (Co dap an)

Đáp án Đề thi giữa kì 2 lớp 8 môn Hóa 2022 - THCS Long Hòa

De thi giua ki 2 lop 8 mon Hoa 2022 - THCS Long Hoa (Co dap an)

Theo TTHN

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 8 môn Hóa 2022 - THCS Long Hòa (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247