Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Toán THCS Nguyễn Trường Tộ 2019

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Đống Đa, Hà Nội năm học 2018 - 2019.

Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Toán THCS Nguyễn Trường Tộ 2019

Một canô đi xuôi theo một khúc sông trong 3 giờ rồi đi ngược khúc sông đó trong 1 giờ thì được 190km.  Một lần khác, cũng trên khúc sông này, canô đi xuôi dòng trong 2 giờ và ngược dòng trong 3 giờ thì được 227km. Hãy tính vận tốc riêng của canô và vận tốc của dòng nước, biết vận tốc riêng của canô và vận tốc của dòng nước ở hai lần là như nhau

De thi giua ki 2 lop 9 mon Toan THCS Nguyen Truong To 2019

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Toán THCS Nguyễn Trường Tộ 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!