Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Văn 2019 - THCS Quỳnh Hưng

Đề thi giữa học kì 2 môn Văn lớp 9 năm học 2018 - 2019 trường THCS Quỳnh Hưng, Quỳnh Phụ Thái Bình.

Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Văn 2019 - THCS Quỳnh Hưng

Câu 1. (0,5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.

Câu 2. (1,0 điểm) Chỉ ra hai phép liên kết trong đoạn trích.

Câu 3. (1,0 điểm) Đoạn trích giúp em nhận ra những tình cảm nào của tác giả dành 
cho bà? (viết khoảng 3 - 5 dòng)

Câu 4. (0,5 điểm) Hãy ghi lại tên một tác phẩm thơ hiện đại Việt Nam trong chương trình Ngữ văn 9 có nội dung ngợi ca về hình ảnh người bà.

De thi giua ki 2 lop 9 mon Van 2019 - THCS Quynh Hung

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 lớp 9 môn Văn 2019 - THCS Quỳnh Hưng

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!