Đề thi giữa kì 2 môn Anh 2019 lớp 11 THPT Thuận Thành 3

Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Tiếng Anh có đáp án năm học 2018 - 2019 trường THPT Thuận Thành 3, tỉnh Bắc Ninh.

Đề thi giữa kì 2 môn Anh 2019 lớp 11 THPT Thuận Thành 3

10. Ellen Swallow Richards became the first woman _____, graduate from, and teach at the Massachusetts Institute of Technology.

a. to enter              b. enter            c. entered        d. who enter

11. The panda's ______ habitat is the bamboo forest.

a. nature                b. natural         c. naturalized   d. naturally

12. They started a campaign to ................ smoking among teenagers

De thi giua ki 2 mon Anh 2019 lop 11 THPT Thuan Thanh 3

Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Anh 2019 lớp 11 THPT Thuận Thành 3

Câu Mã 123 Mã 209 Mã 345 Mã 401 Mã 509 Mã 602
1 C C A A D A
2 D D D B C B
3 C B D D B D
4 D A C A B B
5 D C B A B D
6 C C C B C A
7 D C D C C A
8 C C A B C B
9 B B C A A B
10 C D A C B D
11 B A B B B C
12 C C D B B A
13 D D C A A B
14 C B D B D C
15 B A A A A A
16 B B C D C C
17 C B B A C D
18 C D C A B C
19 A C B D B D
20 C C D A A C
21 D B C D C D
22 B B D B B C
23 C C A D D D
24 C B D B A C
25 B B C D C C
26 D A B A D C
27 D C C B A A
28 B D B C C A
29 A D B A D B
30 C A C C A B
31 A C A C C C
32 D B B B C D
33 B B D A C B
34 B A B B B C
35 D C D A D C
36 C C A B C A
37 A D A A B B
38 A A A A B D
39 A A D B A C
40 B B A A B D
41 D D D A A B
42 C C A C A A
43 C C B B A B
44 A A D A B A
45 D D C B B C
46 A B B B D D
47 B A C A A A
48 C A A A B D
49 D C A D B A
50 A A A B D B

>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 môn Anh 2019 lớp 11 THPT Thuận Thành 3

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!