Đề thi giữa kì 2 môn Địa lớp 12 THPT Thuận Thành 3 năm 2019

Tham khảo đề thi giữa học kì 2 năm học 2018 - 2019 lớp 12 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh có đáp án môn Địa lý.

Đề thi giữa kì 2 môn Địa lớp 12 THPT Thuận Thành 3 năm 2019

Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy nhiệt điện nào sau đây có công suất trên 1000 MW?

A. Na Dương.               B. Uông Bí.                   C. Ninh Bình.               D. Phả Lại.

Câu 9: Sản xuất nông nghiệp nước ta có sự phân hóa mùa vụ là do tác động của yếu tố tự nhiên nào sau đây?

A. Khí hậu.                   B. Đất đai.                    C. Nguồn nước.            D. Địa hình.

De thi giua ki 2 mon Dia lop 12 THPT Thuan Thanh 3 nam 2019

Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Địa lớp 12 THPT Thuận Thành 3 năm 2019

Câu Mã đề Đáp án Mã đề Đáp án Mã đề Đáp án Mã đề Đáp án Mã đề Đáp án Mã đề Đáp án
1 132 B 209 A 357 B 485 C 570 C 628 C
2 132 C 209 D 357 A 485 C 570 A 628 B
3 132 B 209 B 357 D 485 D 570 B 628 B
4 132 C 209 B 357 C 485 D 570 D 628 C
5 132 C 209 B 357 D 485 D 570 D 628 C
6 132 C 209 B 357 D 485 D 570 B 628 D
7 132 B 209 C 357 C 485 C 570 A 628 C
8 132 D 209 A 357 B 485 B 570 C 628 D
9 132 A 209 B 357 D 485 D 570 C 628 D
10 132 D 209 D 357 B 485 C 570 D 628 B
11 132 B 209 C 357 A 485 B 570 A 628 D
12 132 A 209 A 357 C 485 B 570 B 628 A
13 132 C 209 B 357 B 485 B 570 B 628 A
14 132 B 209 C 357 D 485 C 570 A 628 C
15 132 B 209 C 357 B 485 A 570 C 628 A
16 132 A 209 C 357 A 485 D 570 D 628 B
17 132 B 209 D 357 D 485 D 570 B 628 D
18 132 A 209 C 357 A 485 A 570 D 628 A
19 132 C 209 B 357 C 485 A 570 B 628 C
20 132 D 209 D 357 A 485 A 570 A 628 A
21 132 A 209 C 357 B 485 C 570 A 628 C
22 132 D 209 D 357 B 485 A 570 C 628 B
23 132 A 209 A 357 A 485 C 570 A 628 A
24 132 A 209 B 357 B 485 D 570 B 628 C
25 132 B 209 A 357 D 485 B 570 C 628 A
26 132 C 209 C 357 B 485 C 570 A 628 A
27 132 C 209 A 357 C 485 A 570 C 628 B
28 132 D 209 C 357 D 485 A 570 B 628 A
29 132 C 209 B 357 A 485 C 570 C 628 D
30 132 C 209 A 357 D 485 A 570 D 628 B
31 132 A 209 D 357 C 485 B 570 D 628 B
32 132 B 209 A 357 C 485 A 570 C 628 D
33 132 A 209 B 357 B 485 B 570 D 628 C
34 132 D 209 D 357 D 485 B 570 B 628 B
35 132 A 209 D 357 A 485 C 570 B 628 C
36 132 D 209 D 357 C 485 B 570 A 628 A
37 132 D 209 A 357 C 485 A 570 D 628 B
38 132 D 209 C 357 C 485 D 570 A 628 D
39 132 D 209 A 357 A 485 B 570 D 628 D
40 132 B 209 D 357 A 485 D 570 C 628 D

>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 môn Địa lớp 12 THPT Thuận Thành 3 năm 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!