Đề thi giữa kì 2 môn Hóa lớp 12 năm 2019 - THPT Thuận Thành 3

Tham khảo đề thi giữa học kì 2 lớp 12 năm học 2018 - 2019 của trường THPT Thuận Thành 3, tỉnh Bắc Ninh môn Hóa có đáp án dưới đây.

Đề thi giữa kì 2 môn Hóa lớp 12 năm 2019 - THPT Thuận Thành 3

Câu 6: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. Valin.                          B. Metylamin.                  C. Etylamin.                    D. Anilin.

Câu 7: Thủy phân 68,4 gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 92%, sau phản ứng thu được dung dịch chứa m gam glucozơ. Giá trị của m là

A. 33,12.                      B. 66,24.                C. 72,00.                          D. 36,00.

De thi giua ki 2 mon Hoa lop 12 nam 2019 - THPT Thuan Thanh 3

Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Hóa lớp 12 năm 2019 - THPT Thuận Thành 3

Mã  đề Câu Đáp án Câu Đáp án
132 1 D 21 B
132 2 D 22 C
132 3 A 23 B
132 4 B 24 D
132 5 C 25 C
132 6 A 26 D
132 7 A 27 C
132 8 C 28 A
132 9 B 29 B
132 10 A 30 A
132 11 C 31 D
132 12 C 32 D
132 13 A 33 D
132 14 B 34 B
132 15 A 35 A
132 16 C 36 C
132 17 C 37 B
132 18 D 38 B
132 19 D 39 B
132 20 A 40 D

>> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 môn Hóa lớp 12 năm 2019 - THPT Thuận Thành 3

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!