Đề thi giữa kì 2 môn Hóa lớp 12 THPT Núi Thành 2022

Đề thi giữa kì 2 môn Hóa học lớp 12 của THPT Núi Thành năm 2021-2022 với nội dung chi tiết ngay sau dưới đây, các em cùng tham khảo nhé

Đề thi giữa kì 2 môn Hóa lớp 12 THPT Núi Thành 2022

Câu 10: Tiến hành các thí nghiệm sau

(a) Nhung thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl.

(b) Cắt miếng sắt tây (sắt trang thiếc), để trong không khí ấm.

(c) Nhúng thanh kẽm vào dung dịch H2SO4 loãng.

(d) Quấn sợi dây đồng vào đinh sắt rồi nhúng vào cốc nước muối.

(e) Nhúng thanh kem nguyên chất vào dung dịch CuSO4.

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm chi xảy ra ăn mòn điện hóa học là

A. 2.            B. 1

C. 3             D. 4

De thi giua ki 2 mon Hoa lop 12 THPT Nui Thanh 2022

De thi giua ki 2 mon Hoa lop 12 THPT Nui Thanh 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 môn Hóa lớp 12 THPT Núi Thành 2022

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!