Đề thi giữa kì 2 môn Sinh THPT Hướng Hóa lớp 12 2022

Đề thi chính thức giữa kì 2 môn Sinh THPT Hướng Hóa lớp 12 2021-2022 học sinh phải hoàn thành trong thời gian 45 phút, không kể thời gian phát đề

Đề thi giữa kì 2 môn Sinh THPT Hướng Hóa lớp 12 2022

Câu 1: Quan hệ hỗ trợ trong quần thể là

A. mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sống.

B. mối quan hệ giữa các cá thể khác loài cạnh tranh nhau khi nguồn sống không cung cấp đủ

C. mối quan hệ giữa các cá thể khác loài hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sống.

D. mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài cạnh tranh nhau khi nguồn sống không cung cấp đi.

De thi giua ki 2 mon Sinh THPT Huong Hoa lop 12 2022

De thi giua ki 2 mon Sinh THPT Huong Hoa lop 12 2022

De thi giua ki 2 mon Sinh THPT Huong Hoa lop 12 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 môn Sinh THPT Hướng Hóa lớp 12 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247