Đề thi giữa kì 2 môn Sử lớp 12 THPT Núi Thành 2022

Đề kiểm tra đánh giá giữa kì 2 môn Lịch Sử lớp 12 THPT Núi Thành năm học 2021-2022 có kèm đáp án chi tiết như sau:

Đề thi giữa kì 2 môn Sử lớp 12 THPT Núi Thành 2022

Câu 3. Thực tiễn lịch sử nào là yếu tố quyết định nhân dân Việt Nam phải tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ cách mạng sau Hiệp định Giơnevơ 1954?

A. Đất nước tạm thời bị chia cắt thành hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau.

B. Đất nước hoàn toàn được giải phóng, tiến lên CNXH.

C. Đất nước bị chia cắt thành hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau.

D. Thực hiện chủ trương của Đảng đã được đề ra trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên

De thi giua ki 2 mon Su lop 12 THPT Nui Thanh 2022

De thi giua ki 2 mon Su lop 12 THPT Nui Thanh 2022

De thi giua ki 2 mon Su lop 12 THPT Nui Thanh 2022

De thi giua ki 2 mon Su lop 12 THPT Nui Thanh 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 môn Sử lớp 12 THPT Núi Thành 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247