Đề thi giữa kì 2 môn Sử lớp 12 THPT Thuận Thành 3 năm 2019

Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 năm học 2018 - 2019 môn lịch sử lớp 12 trường THPT Thuận Thành số 3, tỉnh Bắc Ninh có đáp án.

Đề thi giữa kì 2 môn Sử lớp 12 THPT Thuận Thành 3 năm 2019

Câu 3. Việt Nam có thể học hỏi được gì từ công cuộc xây dựng đất nước của Ấn Độ và cải cách – mở cửa của Trung Quốc trong quá trình đổi mới và xây dựng đất nước?

     A. Nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân để khai thác hợp lí các nguồn tài nguyên

     B. Ứng dụng các thành tựu khoa học- kĩ thuật trong xây dựng đất nước

     C. Đẩy mạnh cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp để xuất khẩu gạo

     D. Đẩy mạnh cuộc “cách mạng chất xám” để trở thành nước xuất khẩu phần mềm

De thi giua ki 2 mon Su lop 12 THPT Thuan Thanh 3 nam 2019

Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Sử lớp 12 THPT Thuận Thành 3 năm 2019

ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ

------------------------

Mã đề [173]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

B

B

D

D

B

A

A

D

D

C

D

C

B

B

C

D

A

A

D

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

A

B

C

D

A

A

B

D

B

B

A

A

C

A

C

C

C

C

C

D

 Mã đề [214]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

A

B

D

D

B

C

D

B

C

D

A

A

A

C

A

C

D

C

C

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

B

D

A

A

C

C

B

B

D

C

D

B

B

A

D

A

D

B

A

C

 Mã đề [346]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

C

C

C

A

A

D

B

D

B

A

C

C

B

D

A

B

D

A

D

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

A

B

B

C

C

A

A

B

A

D

D

C

C

D

B

A

C

B

D

D

 Mã đề [486]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

B

C

B

A

B

B

D

C

D

C

A

C

C

C

A

D

A

D

A

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

B

B

C

D

C

D

B

B

B

D

A

C

A

D

B

D

A

D

A

C

 Mã đề [580]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

D

A

C

B

D

B

A

B

C

D

C

B

B

A

D

A

D

C

C

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

B

B

C

A

A

C

D

A

B

D

C

C

D

B

B

D

A

A

D

C

 Mã đề [643]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

D

C

D

A

A

B

C

B

C

A

C

C

B

A

B

D

A

D

A

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

B

D

A

B

B

A

C

B

D

A

C

D

C

B

A

C

D

C

D

B

 Mã đề [795]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

C

A

D

A

B

C

C

D

B

C

A

A

D

A

B

D

A

B

C

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

A

C

D

C

B

D

D

B

A

A

C

D

C

C

B

B

A

B

D

B

 Mã đề [887]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

D

C

B

D

A

D

D

A

C

B

A

B

C

A

C

B

B

C

A

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

A

D

B

D

B

C

B

B

C

B

D

C

C

A

D

A

A

A

D

D

 >> TẢI ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TẠI ĐÂY 

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 môn Sử lớp 12 THPT Thuận Thành 3 năm 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!