Đề thi giữa kì 2 môn Toán 2022 lớp 12 THPT Bình Chiểu

Đề thi giữa kì 2 môn Toán thuộc tổ Toán lớp 12 - Chương trình chuẩn, THPT Bình Chiểu 2021-2022 mã đề 214 có 30 câu hỏi trắc nghiệm như sau:

Đề thi giữa kì 2 môn Toán 2022 lớp 12 THPT Bình Chiểu

Câu 22. Họ nguyên hàm F(x) của hàm số f(x) = (x + 1) cos x là:

A. F(x) = -(x + 1) sin x + cosx + C.     B. F(x) = (x + 1) sin x + cos x + C.

C. F(x) = -(x + 1) sin x - cosx + C.      D. F(x) = (x + 1) sin x - cos x +C.

De thi giua ki 2 mon Toan 2022 lop 12 THPT Binh Chieu

De thi giua ki 2 mon Toan 2022 lop 12 THPT Binh Chieu

De thi giua ki 2 mon Toan 2022 lop 12 THPT Binh Chieu

De thi giua ki 2 mon Toan 2022 lop 12 THPT Binh Chieu

De thi giua ki 2 mon Toan 2022 lop 12 THPT Binh Chieu

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 môn Toán 2022 lớp 12 THPT Bình Chiểu

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!