Đề thi giữa kì 2 môn Toán 2022 - THPT Đông Hưng Hà lớp 12

Đề thi giữa kì 2 môn Toán - THPT Đông Hưng Hà lớp 12 năm học 2021-2022 mã đề 190

Đề thi giữa kì 2 môn Toán 2022 - THPT Đông Hưng Hà lớp 12

Câu 8: Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số y=-x +2x-2, trục hoành và
các đường thẳng x=0,x=3 là

A. 16.

B. 6.

C. 3.

D. -6.

De thi giua ki 2 mon Toan 2022 - THPT Dong Hung Ha lop 12

De thi giua ki 2 mon Toan 2022 - THPT Dong Hung Ha lop 12

De thi giua ki 2 mon Toan 2022 - THPT Dong Hung Ha lop 12

De thi giua ki 2 mon Toan 2022 - THPT Dong Hung Ha lop 12

De thi giua ki 2 mon Toan 2022 - THPT Dong Hung Ha lop 12

De thi giua ki 2 mon Toan 2022 - THPT Dong Hung Ha lop 12 Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 môn Toán 2022 - THPT Đông Hưng Hà lớp 12

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!