Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 10 THCS - THPT Bàu Hàm 2023

Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Toán năm học 2022 - 2023 trường THCS - THPT Bàu Hàm được cập nhật đầy đủ cùng xem ngay phía dưới.

Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 10 THCS - THPT Bàu Hàm 2023

Câu 5: Xếp 8 người vào một bàn ngang có 8 ghế. Mỗi cách sắp xếp như vậy là

A. một tổ hợp chập 8 của 8 phần tử.

B. một chỉnh hợp chập 1 của 8 phần tử.

C. một hoán vị 8 phần tử.

D. một tổ hợp chập 1 của 8 phần tử.

De thi giua ki 2 mon Toan lop 10 THCS - THPT Bau Ham 2023

De thi giua ki 2 mon Toan lop 10 THCS - THPT Bau Ham 2023

De thi giua ki 2 mon Toan lop 10 THCS - THPT Bau Ham 2023

De thi giua ki 2 mon Toan lop 10 THCS - THPT Bau Ham 2023

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 10 THCS - THPT Bàu Hàm 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247