Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 10 THPT Đoàn Kết 2022

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán dành cho lớp 10 THPT Đoàn Kết 2021-2022 mã đề 104 kèm đáp án chi tiết sau đây

Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 10 THPT Đoàn Kết 2022

Câu 25. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai?

A. Hai bất phương trình tương đương nếu chúng có cùng một tập nghiệm.

B. Cộng hai vế của bất phương trình với cùng một biểu thức mà không làm thay đổi điều kiện của bất phương trình ta được một bất phương trình tương đương.

C. Nhân hai vế của bất phương trình với cùng một biểu thức mà không làm thay đổi điều kiện của bất phương trình ta được một bất phương trình tương đương.

D. Trừ hai vế của bất phương trình với cùng một biểu thức mà không làm thay đổi điều kiện của bất phương trình ta được một bất phương trình tương đương.

De thi giua ki 2 mon Toan lop 10 THPT Doan Ket 2022

De thi giua ki 2 mon Toan lop 10 THPT Doan Ket 2022

De thi giua ki 2 mon Toan lop 10 THPT Doan Ket 2022

De thi giua ki 2 mon Toan lop 10 THPT Doan Ket 2022

De thi giua ki 2 mon Toan lop 10 THPT Doan Ket 2022

De thi giua ki 2 mon Toan lop 10 THPT Doan Ket 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 10 THPT Đoàn Kết 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247