Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 12 2022 THPT Thị xã Quảng Trị

Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 12 2021-2022 THPT Thị xã Quảng Trị gồm 2 phần Trắc nghiệm 7 điểm và Tự luận 3 điểm kèm đáp án chi tiết trong bài

Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 12 2022 THPT Thị xã Quảng Trị

Câu 16: Trong không gian Oxyz , điểm nào dưới đây nằm trên mặt phẳng (P): 2x-y+z-2=0.

A. Q (1; -2; 2)          B. N (1:-1:-1).            C. P(2:-1:-1)             D. M (1:1:-1).

De thi giua ki 2 mon Toan lop 12 2022 THPT Thi xa Quang Tri

De thi giua ki 2 mon Toan lop 12 2022 THPT Thi xa Quang Tri

De thi giua ki 2 mon Toan lop 12 2022 THPT Thi xa Quang Tri

De thi giua ki 2 mon Toan lop 12 2022 THPT Thi xa Quang Tri

De thi giua ki 2 mon Toan lop 12 2022 THPT Thi xa Quang Tri

De thi giua ki 2 mon Toan lop 12 2022 THPT Thi xa Quang Tri

De thi giua ki 2 mon Toan lop 12 2022 THPT Thi xa Quang Tri

De thi giua ki 2 mon Toan lop 12 2022 THPT Thi xa Quang Tri

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 12 2022 THPT Thị xã Quảng Trị

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!