Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 12 THPT Nguyễn Huệ - Đắk Lắk 2022

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Huệ - Đắk Lắk 2022 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm

Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 12 THPT Nguyễn Huệ - Đắk Lắk 2022

Câu 48. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M(1; 2; 1). Mặt phẳng (P) đi qua M và cắt các trục tọa độ Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C không trùng với gốc tọa độ sao cho M là trực tâm tam giác ABC. Trong các mặt phẳng sau, tìm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (P).

A. 4x - 2y + z - 10 = 0.             B. 3x + 2y + 2 + 10 = 0.

C. 2x - 2y + 2 + 9 = 0.             D. x - 2y + z-10 = 0.

De thi giua ki 2 mon Toan lop 12 THPT Nguyen Hue - Dak Lak 2022

De thi giua ki 2 mon Toan lop 12 THPT Nguyen Hue - Dak Lak 2022

De thi giua ki 2 mon Toan lop 12 THPT Nguyen Hue - Dak Lak 2022

De thi giua ki 2 mon Toan lop 12 THPT Nguyen Hue - Dak Lak 2022

De thi giua ki 2 mon Toan lop 12 THPT Nguyen Hue - Dak Lak 2022

De thi giua ki 2 mon Toan lop 12 THPT Nguyen Hue - Dak Lak 2022

De thi giua ki 2 mon Toan lop 12 THPT Nguyen Hue - Dak Lak 2022

De thi giua ki 2 mon Toan lop 12 THPT Nguyen Hue - Dak Lak 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 12 THPT Nguyễn Huệ - Đắk Lắk 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247