Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2023 - TH Thọ Dân

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2022 - 2023 trường tiểu học Thọ Dân, Triệu Sơn có đáp án chi tiết như sau:

Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2023 - TH Thọ Dân

Câu 1. Số gồm 6 nghìn, 3 trăm, 7 chục và 5 đơn vị viết là:

A. 6375               B. 6573                  C.6753           D. 6735

Câu 2. Số liền sau số 4560 là:

A. 4558                B. 4559                    C. 4561            D. 4562

De thi giua ki 2 mon Toan lop 3 nam 2023 - TH Tho Dan

De thi giua ki 2 mon Toan lop 3 nam 2023 - TH Tho Dan

Đáp án Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2023 - TH Thọ Dân

De thi giua ki 2 mon Toan lop 3 nam 2023 - TH Tho Dan

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2023 - TH Thọ Dân

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247