Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 5 TH Lý Tự Trọng 2019

Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán trường tiểu học Lý Tự Trọng năm học 2018 - 2019 có đáp án.

Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 5 TH Lý Tự Trọng 2019

De thi giua ki 2 mon Toan lop 5 TH Ly Tu Trong 2019

Đáp án đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 5 TH Lý Tự Trọng 2019

De thi giua ki 2 mon Toan lop 5 TH Ly Tu Trong 2019

Câu 7. (2 điểm)         Đúng mỗi phép tính được 1 đ

  X  : 3,2  =  5 x 0,5                               X   -  6, 12  =  8, 5 + 5    

 X  : 3, 2  =  2, 5                                    X   -  6, 12  =  13, 5

            X  = 2,5  × 3,2                                      X    = 13,5 + 6,12

            X  = 8                                                    X  = 19,62

 

Câu 8. (2 điểm)                                   Bài giải

Diện tích xung quanh cái thùng là:

                                                    (6,5 + 3,9) × 2 × 3,2 =  66,56 (dm2)           0,5

Diện tích mặt đáy cái thùng là:

                                                    6,5 × 3,9 = 25,35 (dm2)                              0,5

Diện tích quét sơn của cái thùng là:

                                                  66,56  + 25,35  =   91,91 (dm2)                    0,5

                                                      91,91  dm2  =   0,9191 m2                         0,25

                                                    Đáp số :  0,9191 m2                               0,25

                            Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 5 TH Lý Tự Trọng 2019

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!