Đề thi giữa kì 2 môn Văn 2023 lớp 12 - THPT Kim Anh

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 12 môn Văn trường THPT Kim Anh năm học 2022 - 2023 gồm 2 phần:

Đề thi giữa kì 2 môn Văn 2023 lớp 12 - THPT Kim Anh

Câu 1. Văn bản trên được viết theo thể thơ nào?

Câu 2. Xác định những từ ngữ chỉ tính chất của biển.

Câu 3. Chỉ ra và nêu hiệu quả nghệ thuật của 01 biện pháp tu từ trong các dòng thơ sau:

Biển ơi! Biển thẳm sâu

Dạt dào mà không nói

Biển ơi cho ta hỏi

Biển mặn từ bao giờ

De thi giua ki 2 mon Van 2023 lop 12 - THPT Kim Anh

De thi giua ki 2 mon Van 2023 lop 12 - THPT Kim Anh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 môn Văn 2023 lớp 12 - THPT Kim Anh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247