Đề thi giữa kì 2 năm 2021 môn Sử lớp 12 - THPT Hưng Yên

Đề thi kiểm tra giữa học kì 2 năm 2020 - 2021 môn Lịch Sử lớp 12 của trường THPT Hưng Yên gồm 04 trang, học sinh làm bài trong thời gian 45 phút.

Đề thi giữa kì 2 năm 2021 môn Sử lớp 12 - THPT Hưng Yên

Câu 13. Phong trào “Đổng Khởi" (1959 – 1960) ở miền Nam Việt Nam đã?

A. làm sụp đổ hoàn toàn chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

B. dẫn đến sự ra đời của chính phủ cách mạng đầu tiên ở miền Nam.

C. giáng đòn nặng nề vào chính sách xâm lược thực dân mới của Mỹ.

D. làm thất bại hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ.

Lưu ý: Đáp án trong đề là bài làm của học sinh, có thể không chính xác

De thi giua ki 2 nam 2021 mon Su lop 12 - THPT Hung Yen

De thi giua ki 2 nam 2021 mon Su lop 12 - THPT Hung Yen

De thi giua ki 2 nam 2021 mon Su lop 12 - THPT Hung Yen

De thi giua ki 2 nam 2021 mon Su lop 12 - THPT Hung Yen

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 năm 2021 môn Sử lớp 12 - THPT Hưng Yên

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!