Đề thi giữa kì 2 năm 2022 môn Toán 12 - chuyên Vị Thanh

Tham khảo chi tiết đề thi giữa kì 2 môn Toán 12 của trường chuyên Vị Thanh tỉnh Hậu Giang như sau:

Đề thi giữa kì 2 năm 2022 môn Toán 12 - chuyên Vị Thanh 

Câu 12. Với a,b là các tham số thực. Giá trị tích phân (3x - 2 - 2ax-1)dx bằng

A. b-ba-b.

B. b3 +ba+b.

C. b-b’a-b.

D. 362 - 2ab-1.

De thi giua ki 2 nam 2022 mon Toan 12 - chuyen Vi Thanh

De thi giua ki 2 nam 2022 mon Toan 12 - chuyen Vi Thanh

De thi giua ki 2 nam 2022 mon Toan 12 - chuyen Vi Thanh

De thi giua ki 2 nam 2022 mon Toan 12 - chuyen Vi Thanh

De thi giua ki 2 nam 2022 mon Toan 12 - chuyen Vi Thanh

De thi giua ki 2 nam 2022 mon Toan 12 - chuyen Vi Thanh

De thi giua ki 2 nam 2022 mon Toan 12 - chuyen Vi Thanh Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 năm 2022 môn Toán 12 - chuyên Vị Thanh

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247