Đề thi giữa kì 2 THPT Hướng Hóa 2022 lớp 10 môn Lí

Đề thi giữa học kì II THPT Hướng Hóa 2021-2022 dành cho học sinh lớp 10 môn Lí có kèm đáp án chi tiết ở trong bài

Đề thi giữa kì 2 THPT Hướng Hóa 2022 lớp 10 môn Lí

Câu 28: Đường đẳng nhiệt trong hệ trục tọa độ OpV là

A. một đường thẳng song song với trục OV.

B. một đường thẳng song song với trục Op.

C. một đường thẳng nếu kéo dài thiđi qua gốc tọa độ

D. một đường Hypebol.

De thi giua ki 2 THPT Huong Hoa 2022 lop 10 mon Li

De thi giua ki 2 THPT Huong Hoa 2022 lop 10 mon Li

De thi giua ki 2 THPT Huong Hoa 2022 lop 10 mon Li

De thi giua ki 2 THPT Huong Hoa 2022 lop 10 mon Li

De thi giua ki 2 THPT Huong Hoa 2022 lop 10 mon Li

De thi giua ki 2 THPT Huong Hoa 2022 lop 10 mon Li

De thi giua ki 2 THPT Huong Hoa 2022 lop 10 mon Li

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 THPT Hướng Hóa 2022 lớp 10 môn Lí

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247