Đề thi giữa kì 2 THPT Hướng Hóa môn Lí lớp 10 2022

Bài kiểm tra giữa kì 2 THPT Hướng Hóa, Sở GDĐT Quảng Trị môn Lí lớp 10 2021-2022 với thời gian làm bài 45 phút, đề có 3 trang

Đề thi giữa kì 2 THPT Hướng Hóa môn Lí lớp 10 2022

Câu 27: Khi làm nóng một lượng khí có thể tích không đồi thì

A. số phần từ trong đơn vị thể tích tăng.

B. số phần từ trong đơn vị thể tích không đổi.

C. số phân từ trong đơn vị thể tích giảm.

D. áp suất khí không đổi.

De thi giua ki 2 THPT Huong Hoa mon Li lop 10 2022

De thi giua ki 2 THPT Huong Hoa mon Li lop 10 2022

De thi giua ki 2 THPT Huong Hoa mon Li lop 10 2022

De thi giua ki 2 THPT Huong Hoa mon Li lop 10 2022

De thi giua ki 2 THPT Huong Hoa mon Li lop 10 2022

De thi giua ki 2 THPT Huong Hoa mon Li lop 10 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 THPT Hướng Hóa môn Lí lớp 10 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247