Đề thi giữa kì 2 THPT Trần Phú - Hà Tĩnh 2022 môn Hóa lớp 12

Bài kiểm tra giữa kì 2 trường THPT Trần Phú - Hà Tĩnh năm học 2021-2022 môn Hóa lớp 12 gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm chi tiết trong bài

Đề thi giữa kì 2 THPT Trần Phú - Hà Tĩnh 2022 môn Hóa lớp 12

Câu 6: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại Mg từ MgCl2 là

A. điện phân dung dịch MgCl2.

B. nhiệt phân MgCl2.

C. dùng K khử Mg2+ trong dung dịch MgCl2

D. điện phân MgCl2 nóng chảy.

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

De thi giua ki 2 THPT Tran Phu - Ha Tinh 2022 mon Hoa lop 12

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì 2 THPT Trần Phú - Hà Tĩnh 2022 môn Hóa lớp 12

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247