Đề thi giữa kì lớp 8 môn Toán 2022 TP Ninh Bình

Cùng tham khảo đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Toán năm học 2022 - 2023 thành phố Ninh Bình

Đề thi giữa kì lớp 8 môn Toán 2022 TP Ninh Bình 

Câu 7 (3,0 điểm). Cho hình bình hành ABCD (AB>AD). Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với BD tại E, cắt CD tại I. Qua C kẻ đường thẳng vuông góc với BD tại F, cắt AB tại K.

1) Chúng minh tứ giác AKCI là hình bình hành.

2) Chứng minh AF// CE.

3) Chứng minh rằng ba đường thẳng AC, EF và KI đồng quy tại một điểm.

De thi giua ki lop 8 mon Toan 2022 TP Ninh Binh

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì lớp 8 môn Toán 2022 TP Ninh Bình

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247