Đề thi giữa kì môn Toán lớp 10 - THPT Lý Thường Kiệt 2023

Dưới đây là đề kiểm tra giữa kì 1 năm học 2023 - 2024 môn Toán lớp 10 trường THPT Lý Thường Kiệt, Hạ Lĩnh, Bắc Ninh có đáp án.

Đề thi giữa kì môn Toán lớp 10 - THPT Lý Thường Kiệt 2023

Câu 8: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không phải là mệnh đề?

A. 2 là số nguyên âm.                                               C. 13 là số nguyên tố.

B. Bạn có thích học môn Toán không?.                        D. Số 15 chia hết cho 2.

Câu 10: Câu nào sau đây không là mệnh đề?

A. x > 2 .                                                                   C. 7-8=1 

B. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.        D. 5<1

De thi giua ki mon Toan lop 10 - THPT Ly Thuong Kiet 2023

De thi giua ki mon Toan lop 10 - THPT Ly Thuong Kiet 2023

De thi giua ki mon Toan lop 10 - THPT Ly Thuong Kiet 2023

De thi giua ki mon Toan lop 10 - THPT Ly Thuong Kiet 2023

De thi giua ki mon Toan lop 10 - THPT Ly Thuong Kiet 2023

Đáp án đề thi giữa kì môn Toán lớp 10 - THPT Lý Thường Kiệt 2023

De thi giua ki mon Toan lop 10 - THPT Ly Thuong Kiet 2023Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi giữa kì môn Toán lớp 10 - THPT Lý Thường Kiệt 2023

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247