Đề thi GK 1 lớp 11 môn Hóa 2022 - THPT Nguyễn Trường Thúy

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Hóa học năm học 2022 - 2023 trường THPT Nguyễn Trường Thúy gồm 2 trang với thời gian làm bài 45 phút

Đề thi GK 1 lớp 11 môn Hóa 2022 - THPT Nguyễn Trường Thúy 

Câu 6. Chọn phát biểu đúng trong số các phát biểu sau đây ?

A. Dung dịch có pH < 7 làm quỳ tím hoa xanh.

B. Giá trị pH tăng thì độ axit giảm.

C. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng.

D. Dung dịch có pH > 7 làm quỳ tím hoa đỏ.

De thi GK 1 lop 11 mon Hoa 2022 - THPT Nguyen Truong Thuy

De thi GK 1 lop 11 mon Hoa 2022 - THPT Nguyen Truong Thuy

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi GK 1 lớp 11 môn Hóa 2022 - THPT Nguyễn Trường Thúy

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247