Đề thi GK 1 lớp 12 môn Toán THPT Hương Khê 2022

Dưới đây là đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Hương Khê gồm 50 câu các em cùng tham khảo.

Đề thi GK 1 lớp 12 môn Toán THPT Hương Khê 2022

Câu 23: Cho tứ diện ABCD, gọi M là trung điểm AD . Mặt phẳng (MBC) chia khối tứ diện ABCD thành các khối đa diện nào?

A. Hai khối chóp tứ giác.

B. Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác .

C. Hai khối chóp tam giác

D. Ba khối tứ diện.

De thi GK 1 lop 12 mon Toan THPT Huong Khe 2022

De thi GK 1 lop 12 mon Toan THPT Huong Khe 2022

De thi GK 1 lop 12 mon Toan THPT Huong Khe 2022

De thi GK 1 lop 12 mon Toan THPT Huong Khe 2022

De thi GK 1 lop 12 mon Toan THPT Huong Khe 2022

De thi GK 1 lop 12 mon Toan THPT Huong Khe 2022

 Đáp án Đề thi GK 1 lớp 12 môn THPT Hương Khê 2022

De thi GK 1 lop 12 mon Toan THPT Huong Khe 2022

De thi GK 1 lop 12 mon Toan THPT Huong Khe 2022

De thi GK 1 lop 12 mon Toan THPT Huong Khe 2022

De thi GK 1 lop 12 mon Toan THPT Huong Khe 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi GK 1 lớp 12 môn Toán THPT Hương Khê 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247