Đề thi GK 1 lớp 12 năm 2022 môn Toán - THPT Phan Ngọc Hiển (Có đáp án)

Trường THPT Phan Ngọc Hiển tổ chức thi giữa học kì 1 năm học 2022 - 2023 cho các em học sinh khối lớp 12 xem chi tiết đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán dưới đây.

Đề thi GK 1 lớp 12 năm 2022 môn Toán - THPT Phan Ngọc Hiển (Có đáp án)

Câu 3: Hàm số y=x³ +3x² – 4 đạt cực tiểu tại điểm có tọa độ

A. M(-2;0).           B. M(0;-4).

C. M(-4;0).           D. M(0;-2).

De thi GK 1 lop 12 nam 2022 mon Toan - THPT Phan Ngoc Hien (Co dap an)

De thi GK 1 lop 12 nam 2022 mon Toan - THPT Phan Ngoc Hien (Co dap an)

De thi GK 1 lop 12 nam 2022 mon Toan - THPT Phan Ngoc Hien (Co dap an)

De thi GK 1 lop 12 nam 2022 mon Toan - THPT Phan Ngoc Hien (Co dap an)

De thi GK 1 lop 12 nam 2022 mon Toan - THPT Phan Ngoc Hien (Co dap an)

De thi GK 1 lop 12 nam 2022 mon Toan - THPT Phan Ngoc Hien (Co dap an)

 Đáp án Đề thi GK 1 lớp 12 năm 2022 môn Toán - THPT Phan Ngọc Hiển

De thi GK 1 lop 12 nam 2022 mon Toan - THPT Phan Ngoc Hien (Co dap an)

De thi GK 1 lop 12 nam 2022 mon Toan - THPT Phan Ngoc Hien (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi GK 1 lớp 12 năm 2022 môn Toán - THPT Phan Ngọc Hiển (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247