Đề thi GK 1 lớp 7 môn Toán - THCS Nghĩa Tân 2022

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2022 - 2023 trường THCS Nghĩa Tân dưới đây

Đề thi GK 1 lớp 7 môn Toán - THCS Nghĩa Tân 2022

Câu 8: Trong các phát biểu sau, phát biểu sai là:

A. Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau.

B. Giá trị tuyệt đối của một số thực là một số không âm.

C. Giá trị tuyệt đối của một số thực là số đối của nó.

D. Giá trị tuyệt đối của 0 là 0.

De thi GK 1 lop 7 mon Toan - THCS Nghia Tan 2022

De thi GK 1 lop 7 mon Toan - THCS Nghia Tan 2022

De thi GK 1 lop 7 mon Toan - THCS Nghia Tan 2022

De thi GK 1 lop 7 mon Toan - THCS Nghia Tan 2022

 Đáp án Đề thi GK 1 lớp 7 môn Toán - THCS Nghĩa Tân 2022

De thi GK 1 lop 7 mon Toan - THCS Nghia Tan 2022

De thi GK 1 lop 7 mon Toan - THCS Nghia Tan 2022

De thi GK 1 lop 7 mon Toan - THCS Nghia Tan 2022

De thi GK 1 lop 7 mon Toan - THCS Nghia Tan 2022

De thi GK 1 lop 7 mon Toan - THCS Nghia Tan 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi GK 1 lớp 7 môn Toán - THCS Nghĩa Tân 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247