Đề thi GK 1 môn Sinh lớp 11 - THPT Số 1 TX Sapa 2022

Xem chi tiết đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 môn Sinh lớp 11 năm học 2022 - 2023 trường THPT Số 1 TX Sapa dưới đây

Đề thi GK 1 môn Sinh lớp 11 - THPT Số 1 TX Sapa 2022

Câu 2. Trong một thí nghiệm chứng minh dòng mạch gỗ và dòng mạch xây, người ta tiến hành tiêm vào mạch xây thuộc phần giữa thân của một cây đang phát triển mạnh một dung dịch màu đỏ; đồng thời, một dung dịch màu vàng được tiêm vào mạch gỗ của thân ở cùng độ cao. Hiện tượng nào dưới đây có xu hưởng xảy ra sau khoảng một ngày?

A. Ngọn cây (phần xa mặt đất nhất) chỉ có thuốc nhuộm đỏ, còn chóp rễ (phần sâu nhất dưới đất) chỉ có thuốc nhuộm vàng,

B. Ngọn cây chỉ có thuốc nhuộm vàng; chóp rễ chỉ có thuốc nhuộm đỏ.

C. Ngọn cây có cả thuốc nhuộm đỏ và vàng; chóp rễ chỉ có thuốc nhuộm đỏ.

D. Ngọn cây chỉ có thuốc nhuộm đỏ; chóp rễ có cả thuốc nhuộm đỏ và vàng.

De thi GK 1 mon Sinh lop 11 - THPT So 1 TX Sapa 2022

De thi GK 1 mon Sinh lop 11 - THPT So 1 TX Sapa 2022

De thi GK 1 mon Sinh lop 11 - THPT So 1 TX Sapa 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi GK 1 môn Sinh lớp 11 - THPT Số 1 TX Sapa 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247