Đề thi GK 1 môn Toán lớp 11 - THPT Chuyên Vị Thanh 2022

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm học 2022 - 2023 trường THPT Chuyên Vị Thanh với 20 câu trắc nghiệm và 03 câu tự luận, thời gian làm bài 60 phút.

Đề thi GK 1 môn Toán lớp 11 - THPT Chuyên Vị Thanh 2022

Câu 19. Có bao nhiêu cách chọn 1 cây bút từ 8 cây bút bi khác nhau và 8 cây bút chỉ khác nhau?

A. 32.            B. 16.

C. 64.            D. 20.
Câu 20. Trong các hàm số y = sinx, y = cosx, y = tanx, y = cotx có bao nhiêu hàm số chẵn?

A. 3            B. 1

C. 0            D. 2

De thi GK 1 mon Toan lop 11 - THPT Chuyen Vi Thanh 2022

De thi GK 1 mon Toan lop 11 - THPT Chuyen Vi Thanh 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi GK 1 môn Toán lớp 11 - THPT Chuyên Vị Thanh 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247