Đề thi GK 1 môn Toán lớp 8 THCS Nghĩa Tân năm 2022

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Nghĩa Tân năm 2022-2023 gồm 1 trang và 5 câu hỏi tự luận

Đề thi GK 1 môn Toán lớp 8 THCS Nghĩa Tân năm 2022

Bài 4. (4,0 điểm) Cho tam giác ABC nhọn, có M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA, lấy điểm D sao cho MD=MA.

a) Chứng minh rằng: ABDC là hình bình hành.

b) Lấy điểm E đối xứng với A qua đường thẳng BC; AE cắt BC tại H. Chứng minh rằng: HM=1/2ED

c) Chứng minh rằng: BCDE là hình thang cân.

d) Kẻ BD cắt CE, AE lần lượt tại G và F. Chứng minh rằng: G là trung điểm của FD.

De thi GK 1 mon Toan lop 8 THCS Nghia Tan nam 2022

 Đáp án Đề thi GK 1 môn Toán lớp 8 THCS Nghĩa Tân năm 2022

De thi GK 1 mon Toan lop 8 THCS Nghia Tan nam 2022

De thi GK 1 mon Toan lop 8 THCS Nghia Tan nam 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi GK 1 môn Toán lớp 8 THCS Nghĩa Tân năm 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247