Đề cương ôn giữa kì 2 lớp 11 môn Hóa 2023 THPT Trần Phú

Trường THPT Trần Phú gửi đề cương giữa học kì 2 năm học 2022 - 2023 cho các em học sinh khối lớp 11 xem chi tiết đề cương giữa kì 2 môn hóa học dưới đây.

 Đề cương GK 2 lớp 11 môn Hóa học năm 2023 THPT Trần Phú

II. Chương 5. Hidrocacbon no

- Khái niệm về ankan, công thức chung của ankan

- Viết công thức cấu tạo các đồng phân ankan; gọi tên các ankan theo danh pháp thay thế, áp dụng gọi được tên cho một số ankan có từ 1 đến 10C mạch không phân nhánh và một số ankan mạch nhánh chứa không quá 5 nguyên tử C.De cuong on giua ki 2 lop 11 mon Hoa 2023 THPT Tran Phu

De cuong on giua ki 2 lop 11 mon Hoa 2023 THPT Tran Phu

De cuong on giua ki 2 lop 11 mon Hoa 2023 THPT Tran Phu

De cuong on giua ki 2 lop 11 mon Hoa 2023 THPT Tran Phu

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề cương ôn giữa kì 2 lớp 11 môn Hóa 2023 THPT Trần Phú

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247