Đề thi GK 2 lớp 8 môn Hóa 2022 THCS Quán Toan (Có đáp án)

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa lớp 8 năm học 2021 - 2022 trường THCS Quán Toan cùng với đáp án dưới đây

Đề thi GK 2 lớp 8 môn Hóa 2022 THCS Quán Toan

Câu 5. Thành phần về thể tích của không khí ta không dùng cách nào sau đây?

A. 21% khí nitơ, 78% các khí khác, 1% khí oxi.

B. 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác.

C. 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ.

D. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khi khác.

De thi GK 2 lop 8 mon Hoa 2022 THCS Quan Toan (Co dap an)

De thi GK 2 lop 8 mon Hoa 2022 THCS Quan Toan (Co dap an)

Đáp án Đề thi GK 2 lớp 8 môn Hóa 2022 THCS Quán Toan

De thi GK 2 lop 8 mon Hoa 2022 THCS Quan Toan (Co dap an)

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi GK 2 lớp 8 môn Hóa 2022 THCS Quán Toan (Có đáp án)

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247