Đề thi GK1 lớp 11 môn Hóa Học năm 2022 - THPT Phú Thái

Trường THPT Phú Thái tổ chức thi giữa học kì 1 năm học 2022 - 2023 cho các em học sinh khối lớp 11 xem chi tiết đề kiểm tra giữa kì 1 môn Hóa Học dưới đây.

Đề thi GK1 lớp 11 môn Hóa Học năm 2022 - THPT Phú Thái

Câu 6: Chất nào sau đây có tính bazơ?

A. N₂.

B. NH3.

C. HNO3.

D.. NaNO3.

Câu 9: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. HCIO.

B. NaOH.

C. HCN.

D. CH3COOH.

De thi GK1 lop 11 mon Hoa Hoc nam 2022 - THPT Phu Thai

De thi GK1 lop 11 mon Hoa Hoc nam 2022 - THPT Phu Thai

THEO TTHN

Viết bình luận: Đề thi GK1 lớp 11 môn Hóa Học năm 2022 - THPT Phú Thái

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247