Đề thi GK1 lớp 11 môn Toán năm 2022 - THPT Phú Thái

Trường THPT Phú Thái tổ chức thi giữa học kì 1 năm học 2022 - 2023 cho các em học sinh khối lớp 11 xem chi tiết đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán dưới đây.

Đề thi GK1 lớp 11 môn Toán năm 2022 - THPT Phú Thái

Câu 7. Cho các chữ số 0;1;2;3;4;6. Từ chữ số trên có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên

có 3 chữ số đõi một khác nhau, luôn có mặt chữ số 6 và chia hết cho 3.

A. 6

B. 16.

C. 8.

D. 26.

De thi GK1 lop 11 mon Toan nam 2022 - THPT Phu Thai

De thi GK1 lop 11 mon Toan nam 2022 - THPT Phu Thai

De thi GK1 lop 11 mon Toan nam 2022 - THPT Phu Thai

De thi GK1 lop 11 mon Toan nam 2022 - THPT Phu Thai

THEO TTHN

Viết bình luận: Đề thi GK1 lớp 11 môn Toán năm 2022 - THPT Phú Thái

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247