Đề thi GK1 môn Toán lớp 11 THPT Hà Huy Tập 2022

Đề kiểm tra đánh giá giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Hà Huy Tập năm học 2022-2023 gồm có 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận

Đề thi GK1 môn Toán lớp 11 THPT Hà Huy Tập 2022

Câu 12. Một lớp học có 25 học sinh nữ và 20 học sinh nam. Giáo viên chủ nhiệm muốn chọn ra một học sinh đi trực nhất. Hỏi có bao nhiêu cách chọn? (Giả sử rằng tất cả các học sinh đều có khả năng như nhau).

A. 500.              B. 20.            C. 45.                D. 25.

Câu 15. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, tìm ảnh của điểm 4(−3:0) qua phép quay tâm O, góc quay 90°.

A. (0;-3).             B. (0:3).            C. (3:0).               D. (-3;0).

De thi GK1 mon Toan lop 11 THPT Ha Huy Tap 2022

De thi GK1 mon Toan lop 11 THPT Ha Huy Tap 2022

Đáp án Đề thi GK1 môn Toán lớp 11 THPT Hà Huy Tập 2022

De thi GK1 mon Toan lop 11 THPT Ha Huy Tap 2022

De thi GK1 mon Toan lop 11 THPT Ha Huy Tap 2022

De thi GK1 mon Toan lop 11 THPT Ha Huy Tap 2022

De thi GK1 mon Toan lop 11 THPT Ha Huy Tap 2022

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi GK1 môn Toán lớp 11 THPT Hà Huy Tập 2022

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247