Đề thi HK1 môn Anh lớp 9 tỉnh Vĩnh Long năm 2020

Tham khảo bên dưới đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 (hệ 7 năm) tỉnh Vĩnh Long năm học 2020 - 2021

Đề thi HK1 môn Anh lớp 9 tỉnh Vĩnh Long năm 2020 

31. Which of the following is TRUE according to the passage?

A. Great Britain is part of Scotland, with rich culture and amazing natural beauty.

B. Highland Games is a famous landmark, which attracts a lot of fun-lovers.

C. There were firemen in other major cities in the world before 1824.

D. Women were not admitted to medical school in Great Britain until 1869.

Lưu ý: Đáp án trong đề là bài làm của học sinh, có thể không chính xác

De thi HK1 mon Anh lop 9 tinh Vinh Long nam 2020De thi HK1 mon Anh lop 9 tinh Vinh Long nam 2020De thi HK1 mon Anh lop 9 tinh Vinh Long nam 2020

Theo TTHN 

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi HK1 môn Anh lớp 9 tỉnh Vĩnh Long năm 2020

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247