Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2019 - TH Phú Long

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2018 - 2019 có đáp án của trường Tiểu học Phú Long.

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán 2019 - TH Phú Long

I.Trắc nghiệm ( 5 điểm )

Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Các số nhỏ hơn 8:

A.     4, 9, 6, 0                  B. 0, 4, 6, 7                  C. 9, 6, 4, 10

Câu 2. Kết quả phép tính:  9 – 3 =  ?

A. 6                       B. 4                 C. 2                     D. 5De thi hoc ki 1 lop 1 mon Toan nam 2019 - TH Phu Long

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2019

De thi hoc ki 1 lop 1 mon Toan nam 2019 - TH Phu Long

Theo TTHN

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2019 - TH Phú Long

  •  
Gửi bài tập - Có ngay lời giải!