Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Anh 2017 - Đồng Tháp

Đề thi cuối học kì 1 môn tiếng Anh lớp 11 năm học 2016 - 2017 của Sở GD&ĐT Đồng Tháp được cập nhật chi tiết dưới đây.

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Anh 2017 - Đồng Tháp

Question 7: He likes playing different sports such as ….

A. football and swimming           B. basketball and swimming          

C. volleyball and swimming           D. badminton and swimming          

Question 8: Sally wants to be a …. In the future

A. dancer          B. doctor       C. sport teacher      D. singer

Question 9: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in the following question.

Helen suggested to go out for dinner on Saturday.

A. for       B. out        C. to go         D. on

De thi hoc ki 1 lop 11 mon Anh 2017 - Dong Thap

=> Tải đề thi tại đây 

Theo TTHN

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Anh 2017 - Đồng Tháp

  •  
Khoá học lớp 2-12 - Tuyensinh247